نویسنده: محمد یار احمدی

تماس با من

اگر نیاز به تماس با من دارید بنابراین میتوانید اگر دانش‌ها و تخصصی‌هایی که دارم رو خوندین و می‌خواید که براتون پروژه‌طراحی و… انجام بدم و یا کمکی از دستم بر میاد،  راه‌ تماس...

درباره من

بسم الله رحمان رحیم حال خوب زندگی فرصت زندگی کوتاه است. گاهی نه فرصتی بعدی وجود دارد، نه وقفه ای و نه فرصت دوباره ای فرصت برای محبت ، برای شاد بودن، برای شریک...