نویسنده: محمد یار احمدی

۰

مدلسازی و کنترل سیستم سوخت تزریق مستقیم بنزین و گازوئیل

مدلسازی و کنترل سیستم سوخت تزریق ( انژکتوری ) مستقیم بنزین و گازوئیل Modeling and controlling the fuel injection system of gasoline and diesel دانلود مدلسازی و کنترل سیستم سوخت تزریق مستقیم بنزین و...

گاه نوشت

در میانه روزمره کار و زندگی مجالی پیش آید گه گاه می نویسم. از دغدغه‌هایم، مباحث فرهنگی اجتماعی که ذهنم را درگیر چرایی و چگونگی‌اش می‌کند. در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد.

سفرنوشت

گاه می‌شود نزدیک‌تر شد. چشمانمان را بازتر کنیم و گوشهایمان را تیزتر. بی‌قضاوت و پیش داوری از نزدیک دید و شنید … سفر؛ یکی از بهترین راههای آموختن، تجربه اندوختن و شناختن است. با...

کتاب معرفی کنید

به نظر شما چه کتابی خوبه که بخونم؟ حوزه «کتاب و نشر» در کشور در وضعیتی قرار دارد که می توان از آن به «بحران» یاد کرد. شواهدی نظیر سرانه پایین مطالعه، تعداد نامتناسب...