گاه نوشت

در میانه روزمره کار و زندگی مجالی پیش آید گه گاه می نویسم. از دغدغه‌هایم، مباحث فرهنگی اجتماعی که ذهنم را درگیر چرایی و چگونگی‌اش می‌کند.

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد.

مطالب مرتبط